گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
940 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
756 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

شنبه
آفتابی
بالاترین : 15پایین ترین : 4
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 7
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 5
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 7
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 6