گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
10,375 کیلومتر
زمان : 15 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 0
فردا

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 3
دو روز بعد

جمعه
رگبار
بالاترین : 17پایین ترین : 6
سه روز بعد

شنبه
رگبار
بالاترین : 11پایین ترین : 2
چهار روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 11پایین ترین : 0