گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,070 کیلومتر
زمان : 21 ساعت و 10 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,673 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

شنبه
باران
بالاترین : 22پایین ترین : 15
فردا

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 15
دو روز بعد

دوشنبه
رگبار
بالاترین : 18پایین ترین : 12
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 11
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 13