گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,430 کیلومتر
زمان : 14 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,133 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 10
فردا

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 11
دو روز بعد

جمعه
رگبار
بالاترین : 19پایین ترین : 11
سه روز بعد

شنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 10
چهار روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 10