گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,041 کیلومتر
زمان : 20 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,649 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 35 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

چهارشنبه
ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 7
فردا

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 12
دو روز بعد

جمعه
باران
بالاترین : 11پایین ترین : 7
سه روز بعد

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 4
چهار روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 4