گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,043 کیلومتر
زمان : 20 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,652 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 6
فردا

دوشنبه
صاف
بالاترین : 15پایین ترین : 3
دو روز بعد

سه شنبه
صاف
بالاترین : 17پایین ترین : 3
سه روز بعد

چهارشنبه
تا حدی صاف
بالاترین : 21پایین ترین : 13
چهار روز بعد

پنج شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 22پایین ترین : 6