گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,698 کیلومتر
زمان : 27 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,031 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 10
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 7
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 5
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 9
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 10