گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,040 کیلومتر
زمان : 20 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,647 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 35 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
تمام ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 8
فردا

شنبه
پر باد
بالاترین : 18پایین ترین : 13
دو روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 13
سه روز بعد

دوشنبه
باران
بالاترین : 17پایین ترین : 12
چهار روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 12