گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,035 کیلومتر
زمان : 20 ساعت و 35 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,648 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 35 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 18پایین ترین : 13
فردا

دوشنبه
باران
بالاترین : 17پایین ترین : 13
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 11
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 13
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 11