گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,038 کیلومتر
زمان : 20 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,651 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 6
فردا

شنبه
ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 8
دو روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 10
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 8
چهار روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 11