گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
726 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 2 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 15پایین ترین : 2
فردا

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 5
دو روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 7
سه روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 11
چهار روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 18پایین ترین : 9