گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 13پایین ترین : 8
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 12
دو روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 14
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 12
چهار روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 14پایین ترین : 11