گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 11
فردا

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 24پایین ترین : 10
دو روز بعد

یکشنبه
ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 10
سه روز بعد

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 9
چهار روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 11