گردشگر
 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 2
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 8
دو روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 10
سه روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 8
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 8