گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
282 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 1 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
349 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 49 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 0
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 2
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 3
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 8
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 5