گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
561 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 35 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تا حدی صاف
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 2
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 5
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 7
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 5
چهار روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 5