گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
320 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 46 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
400 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
باران
بالاترین : 8پایین ترین : -1
فردا

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : -5
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 14پایین ترین : 2
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 2
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 4