گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
287 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 47 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 8پایین ترین : 6
فردا

یکشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 5
دو روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 5
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 7
چهار روز بعد

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 11