گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
454 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 19 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
542 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 42 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تا حدی آفتابی
امروز

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 23پایین ترین : 11
فردا

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 33پایین ترین : 11
دو روز بعد

یکشنبه
ابری
بالاترین : 30پایین ترین : 14
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 11
چهار روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 12