گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
186 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 54 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
209 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 9 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 18پایین ترین : 6
فردا

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 5
دو روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 8
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 30پایین ترین : 15
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 15