گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
109 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 11 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
103 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 3 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

جمعه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 7
فردا

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 27پایین ترین : 9
دو روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 13
سه روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 8
چهار روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 27پایین ترین : 12