گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
922 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 9 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
1,105 کیلومتر
زمان : 11 ساعت و 5 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

جمعه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 7
فردا

شنبه
آفتابی
بالاترین : 25پایین ترین : 8
دو روز بعد

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 25پایین ترین : 9
سه روز بعد

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 26پایین ترین : 10
چهار روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 8