گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
270 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 50 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
274 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 14 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

شنبه
تمام ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 6
فردا

یکشنبه
باران
بالاترین : 12پایین ترین : 5
دو روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 5
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 6
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 11