گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
291 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
274 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 14 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 0
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 0
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 1
سه روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 16پایین ترین : 2
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 1