گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
817 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 51 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
845 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 45 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

صاف
امروز

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 28پایین ترین : 13
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 30پایین ترین : 13
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 15
سه روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 34پایین ترین : 16
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 16