گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,836 کیلومتر
زمان : 18 ساعت و 40 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,424 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 17
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 15
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 14
سه روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 13
چهار روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 28پایین ترین : 17