گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
10,795 کیلومتر
زمان : 99 ساعت و 99 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
7,259 کیلومتر
زمان : 10 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 25پایین ترین : 15
فردا

سه شنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 26پایین ترین : 15
دو روز بعد

چهارشنبه
رعد و برق
بالاترین : 23پایین ترین : 16
سه روز بعد

پنج شنبه
رعد و برق
بالاترین : 23پایین ترین : 17
چهار روز بعد

جمعه
رگبار
بالاترین : 18پایین ترین : 15