گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
936 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 39 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
972 کیلومتر
زمان : 10 ساعت و 12 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

رگبار
امروز

یکشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 10پایین ترین : 7
فردا

دوشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 11پایین ترین : 5
دو روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 3
سه روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 8
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 10