گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,893 کیلومتر
زمان : 19 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,434 کیلومتر
زمان : 2 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

برف
امروز

دوشنبه
برف
بالاترین : -2پایین ترین : -6
فردا

سه شنبه
برف
بالاترین : 0پایین ترین : -2
دو روز بعد

چهارشنبه
بارش برف
بالاترین : 0پایین ترین : -2
سه روز بعد

پنج شنبه
بارش برف
بالاترین : 0پایین ترین : -2
چهار روز بعد

جمعه
بارش برف
بالاترین : 0پایین ترین : -2