گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
5,922 کیلومتر
زمان : 59 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
4,735 کیلومتر
زمان : 7 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 4
فردا

دوشنبه
رگبار
بالاترین : 8پایین ترین : 1
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 0
سه روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 9پایین ترین : 1
چهار روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 12پایین ترین : -3