گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
4,618 کیلومتر
زمان : 46 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
3,370 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تا حدی صاف
امروز

دوشنبه
رگبار
بالاترین : 13پایین ترین : 8
فردا

سه شنبه
رگبار
بالاترین : 12پایین ترین : 4
دو روز بعد

چهارشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 11پایین ترین : 3
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 2
چهار روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 0