گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
5,129 کیلومتر
زمان : 51 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
4,170 کیلومتر
زمان : 6 ساعت و 35 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
برف
بالاترین : 3پایین ترین : -1
فردا

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : -2
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 7پایین ترین : -1
سه روز بعد

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 1
چهار روز بعد

جمعه
رگبار پراکنده
بالاترین : 8پایین ترین : 3