گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,946 کیلومتر
زمان : 29 ساعت و 50 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,486 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 55 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

دوشنبه
باران and برف
بالاترین : 8پایین ترین : 3
فردا

سه شنبه
باران and برف
بالاترین : 10پایین ترین : 1
دو روز بعد

چهارشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 11پایین ترین : 1
سه روز بعد

پنج شنبه
بارش برف
بالاترین : 3پایین ترین : 0
چهار روز بعد

جمعه
بارش برف
بالاترین : 2پایین ترین : -2