گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
1,189 کیلومتر
زمان : 12 ساعت و 54 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 3
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 13پایین ترین : 4
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 5
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 8
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 21پایین ترین : 9