گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
6,272 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

رعد و برق
امروز

پنج شنبه
رعد و برق
بالاترین : 28پایین ترین : 24
فردا

جمعه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 28پایین ترین : 23
دو روز بعد

شنبه
رعد و برق
بالاترین : 27پایین ترین : 23
سه روز بعد

یکشنبه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 27پایین ترین : 23
چهار روز بعد

دوشنبه
رعد و برق
بالاترین : 26پایین ترین : 22