گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
6,590 کیلومتر
زمان : 9 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

رگبار
امروز

دوشنبه
رگبار
بالاترین : 10پایین ترین : 6
فردا

سه شنبه
تمام ابری
بالاترین : 8پایین ترین : 2
دو روز بعد

چهارشنبه
ابری
بالاترین : 7پایین ترین : 2
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 2
چهار روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 12پایین ترین : 0