گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
772 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 10 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
517 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نسیم
امروز

دوشنبه
نسیم
بالاترین : 12پایین ترین : 8
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 15پایین ترین : 8
دو روز بعد

چهارشنبه
نسیم
بالاترین : 14پایین ترین : 9
سه روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 13پایین ترین : 9
چهار روز بعد

جمعه
نسیم
بالاترین : 13پایین ترین : 7