گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
5,474 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

رگبار پراکنده
امروز

دوشنبه
رعد و برق
بالاترین : 26پایین ترین : 21
فردا

سه شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 24پایین ترین : 18
دو روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 16
سه روز بعد

پنج شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 22پایین ترین : 16
چهار روز بعد

جمعه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 16