گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,598 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تا حدی صاف
امروز

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 31پایین ترین : 23
فردا

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 31پایین ترین : 22
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 31پایین ترین : 21
سه روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 30پایین ترین : 21
چهار روز بعد

جمعه
نیمه ابری
بالاترین : 30پایین ترین : 19