گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,410 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 40 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

دوشنبه
تمام ابری
بالاترین : 33پایین ترین : 20
فردا

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 20
دو روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 32پایین ترین : 19
سه روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 31پایین ترین : 17
چهار روز بعد

جمعه
آفتابی
بالاترین : 31پایین ترین : 17