گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,163 کیلومتر
زمان : 22 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
900 کیلومتر
زمان : 1 ساعت و 30 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نسیم
امروز

یکشنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 22
فردا

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 21
دو روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 17
سه روز بعد

چهارشنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 17
چهار روز بعد

پنج شنبه
آفتابی
بالاترین : 23پایین ترین : 18