گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
450 کیلومتر
زمان : 4 ساعت و 13 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
338 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 55 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
548 کیلومتر
زمان : 5 ساعت و 48 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

جمعه
آفتابی
بالاترین : 26پایین ترین : 8
فردا

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 28پایین ترین : 12
دو روز بعد

یکشنبه
تمام ابری
بالاترین : 31پایین ترین : 14
سه روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 28پایین ترین : 13
چهار روز بعد

سه شنبه
آفتابی
بالاترین : 30پایین ترین : 13