گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
5,364 کیلومتر
زمان : 8 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

آفتابی
امروز

شنبه
آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 25
فردا

یکشنبه
رعد و برق
بالاترین : 32پایین ترین : 26
دو روز بعد

دوشنبه
آفتابی
بالاترین : 33پایین ترین : 26
سه روز بعد

سه شنبه
رعد و برق
بالاترین : 33پایین ترین : 26
چهار روز بعد

چهارشنبه
رعد و برق
بالاترین : 31پایین ترین : 26