گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,364 کیلومتر
زمان : 24 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,868 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نسیم
امروز

شنبه
نسیم
بالاترین : 18پایین ترین : 15
فردا

یکشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 18پایین ترین : 13
دو روز بعد

دوشنبه
باران
بالاترین : 18پایین ترین : 12
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 12
چهار روز بعد

چهارشنبه
نسیم
بالاترین : 21پایین ترین : 14