گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,364 کیلومتر
زمان : 24 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,869 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

ابری
امروز

شنبه
ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 8
فردا

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 10
دو روز بعد

دوشنبه
باران
بالاترین : 19پایین ترین : 11
سه روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 19پایین ترین : 10
چهار روز بعد

چهارشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 8