گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,368 کیلومتر
زمان : 24 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,869 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

نیمه ابری
امروز

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 5
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 15پایین ترین : 2
دو روز بعد

سه شنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 17پایین ترین : 3
سه روز بعد

چهارشنبه
پر باد
بالاترین : 21پایین ترین : 12
چهار روز بعد

پنج شنبه
پر باد
بالاترین : 21پایین ترین : 6