گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
3,018 کیلومتر
زمان : 30 ساعت و 20 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,184 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

یکشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 19پایین ترین : 10
فردا

دوشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 7
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 5
سه روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 10
چهار روز بعد

پنج شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 9