گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,359 کیلومتر
زمان : 24 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,867 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تا حدی صاف
امروز

شنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 20پایین ترین : 16
فردا

یکشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 18پایین ترین : 14
دو روز بعد

دوشنبه
باران
بالاترین : 17پایین ترین : 13
سه روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 18پایین ترین : 11
چهار روز بعد

چهارشنبه
نیمه ابری
بالاترین : 22پایین ترین : 13