گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,364 کیلومتر
زمان : 24 ساعت و 0 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
1,869 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 10 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

تمام ابری
امروز

چهارشنبه
تمام ابری
بالاترین : 20پایین ترین : 7
فردا

پنج شنبه
ابری
بالاترین : 21پایین ترین : 11
دو روز بعد

جمعه
رعد و برق پراکنده
بالاترین : 17پایین ترین : 11
سه روز بعد

شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 17پایین ترین : 10
چهار روز بعد

دوشنبه
تا حدی آفتابی
بالاترین : 20پایین ترین : 9