گردشگر
 مسافت ها

مسافت زمینی تا مقصد

مسافت زمینی
2,732 کیلومتر
زمان : 27 ساعت و 30 دقیقه
مسافت هوایی تا مقصد

مسافت هوایی
2,227 کیلومتر
زمان : 3 ساعت و 20 دقیقه
مسافت ریلی تا مقصد

مسافت با قطار
0 کیلومتر
زمان : 0 ساعت و 0 دقیقه

 پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر مقصد بر حسب سانتیگراد

الان

رگبار
امروز

یکشنبه
باران
بالاترین : 13پایین ترین : 7
فردا

دوشنبه
رگبار پراکنده
بالاترین : 15پایین ترین : 10
دو روز بعد

سه شنبه
نیمه ابری
بالاترین : 16پایین ترین : 10
سه روز بعد

چهارشنبه
نسیم
بالاترین : 11پایین ترین : 7
چهار روز بعد

پنج شنبه
تمام ابری
بالاترین : 10پایین ترین : 7